contact button

facebook button

twitter button

Een avondje praten over fotografie
en kunst (dialoog/lezing)

In de bovenste foto staat het rechter gebouw tegen de koepel links aan geplakt. Er zit zo te zien geen ruimte tussen. Die ruimte 'bedenken' we wel, maar komt pas goed uit in de onderste foto. De ruimte die er in werkelijkheid wel is, moeten we in - immers tweedimensionale -  fotografie duidelijk zichtbaar maken, door veel ndacht te besteden aan het standpunt dat we kiezen, voordat de foto gemaakt wordt. Vandaar dat standpunt en perspectief in de fotomodules uitgebreid wordt besproken.

Een avondje praten over fotografie (en kunst)...

In de lezing "Van kiek tot kunst" praat ik actief met publiek over fotografie. Ik sta stil bij de vraag waarom u fotografeert, met welk doel. Wanneer is een foto 'geslaagd', en wanneer niet? Wat vindt u een 'mooie' foto, en waarom? Aan welke regels houdt u zich, als fotograaf? Gebruikt u de witbalans, het histogram in de camera? Doet u aan beeldbewerking, of manipulatie?

[module 1] Heeft u wel eens geprobeerd de regels los te laten? 
Wat zou er gebeuren als u niet let op Gulden snede, Regel van Derden, de Diagonaal-methode, een rechte horizon, goede inkadering, scherp en onscherp? Het loslaten van al die regels kan leiden tot spannender, inspirerende beelden. Tijdens "Van kiek tot kunst" stimuleer ik u om al die fotoregels overboord te zetten, maar pas nadat u ze heeft leren beheersen! Dat leidt tot creatieve, misschien zelfs alternatieve fotografie. En waar ligt dan de grens tussen fotografie en kunst? Tijdens deze eerste van "Van kiek tot kunst" wordt duidelijk dat beter, ánders fotograferen voor iedereen binnen handbereik ligt. Aan de hand van tal van fotovoorbeelden - en een goed gesprek - wordt duidelijk dat fotografen van alle niveaus foto's kunnen maken, waarover ze zichzelf zullen verbazen.

[module 2] Leden fotoclubs prikkelen en stimuleren 
U kunt mij ook uitnodigen om een keer te komen praten over de manier waarop je naar foto's moet kijken, en hoe je foto's kunt bespreken. Vaak vinden leden het moeilijk om commentaar te geven op foto's van medeleden. Hoe verwoord je je kritiek? Ik ga in gesprek, discussieer met de leden, en stimuleer hen om een duidelijke mening over foto's van medeleden te geven. Zonder dat het persoonlijk wordt. Met als doel dat de clubleden elkaar stimuleren om nog enthousiaster te fotograferen.

[module 3] Fotografie als kunstvorm 
Speciaal voor kunstliefhebbers concentreer ik me in mijn praatje op fotografie als kunstvorm. We maken een uitstapje naar het eind van negentiende eeuw, toen de fotografie een eerste grote bloeiperiode meemaakte. Hoe keken kunstenaars destijds tegen fotografie aan? Namen ze het nieuwe medium serieus, vonden ze het een bedreiging voor hun (schilder)kunsten, of won hun nieuwsgierigheid het van de mogelijk bedreigende invloed die fotografie op hun beroep zou kunnen hebben?
Impressionisten zoals Degas en Caillebotte gebruikten de camera ook voor hun werk, wat tevens gold voor de schilder/fotograaf Breitner, die aan het begin van de 20e eeuw enorme wijzigingen in het stadsbeeld van verschillende Europese steden vastlegde, als (een van de eerste) documentatiefotografen. Ook Kirchner en Picasso gebruikten met enige regelmaat een camera bij hun werk. De grote filosoof Emil Zola was eveneens een fanatiek fotograaf.

Deze lezingen gaven wij tot nu toe voor diverse fotoclubs, in drie bibliotheken, en voor diverse kunstclubs.

U kunt contact met mij leggen via info@axelwiewel.nl.

Powered by CouchCMS